ALUMNI

ALUMNIA mai felsőoktatási intézményei számára elsődlegesen fontos, hogy a diploma megszerzését követően ne szűnjön meg a kapcsolat a hallgatókkal. A kapcsolat fenntartása mind a hallgatók, mind az egyetem érdekeit szolgálja. A végzett hallgatók folyamatosan kaphatnak információt a további képzési lehetőségekről a folyamatos tanulási igény fényében, megszervezhetik rendszeres évfolyamtalálkozóikat. Az egyetem az alumni rendszer segítségével folyamatos visszacsatolást kaphat a hallgatói igényekről, az elhelyezkedés sikerességétől, és hatékonyan képes javítani az intézmény image-ét. Napjaink egyetemei vállalkozó egyetemek, így mindent meg kell tenniük a külső elismertség javítására, piacképes képzések nyújtására, melyben kiemelt szerepet játszik a hatékonyan működtetett egyetmi alumni rendszer.

Mit jelent az ALUMNI? Az alumni szó latin eredetű, jelentése véndiák.

Az ALUMNI program célja, hogy összefogja és lehetőséget biztosítson a végzett hallgatóknak kapcsolat tartása volt alma materükkel, illetve azon szűkebb diákközösséggel, akikkel együtt végezték tanulmányaikat, akikkel egy szakmai, közösséghez tartoztak.

További célok:

  • a végzett hallgatók nyomon tudják követni ismerőseik és az egyetem oktatási, tudományos és szakmai változását
  • információval rendelkezzenek az új és újszerű oktatási programokról, tudományos eseményekről
  • a végzett hallgatóknak segítséget nyújtson szakmai és közösségi programok szervezésében
  • aktív szakmai és személyes kapcsolatteremtés támogatása a végzettek számára, jelenlegi hallgatóink, oktatóink és munkáltatóink között

Az alumni tevékenység alkalmas lesz arra, hogy betekintést engedjen az egykori hallgatóknak az egyetem mai életébe, az ott folyó oktató és tudományos munkáról információkat szolgáltasson, csoport- és évfolyam-találkozók szervezéséhez nyújtson segítséget.