Tehetséggondozás informatikai keretrendszerrel

A SZIE-n a tehetséggondozási szolgáltatások terén létrejön egy informatikai keretrendszert az egyetemi mentori-, tutori szolgáltatások számára.
Ez a rendszer lehetővé teszi az információk összegyűjtését, rendszerezését, a hallgatók bekapcsolását az egyetemi vérkeringésébe és lehetőség nyílik a jelenleg karokhoz kötődő tehetséggondozás mellett tudományterületenkénti koordinációra is.

A keretrendszer felállítása érdekében első lépés az információk gyűjtése volt az Egyetemen működő Tudományos Diákköri és tehetséggondozási rendszerekről (szakkollégiumok, kutatási programok, klubok, versenyek, szakmai rendezvények, támogatási rendszer, működő nyilvántartási rendszerek stb.) és az Egyetemen működő doktori rendszerekről (nyilvántartás, publikációk, NEPTUN, informatikai rendszerek).

A „jó gyakorlat” kialakítása érdekében feltérképezésre került a tehetséggondozás hazai és nemzetközi gyakorlata, a hazai felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozási, illetve tudásközpontok működése, szervezeti felépítése, az intézményi rendszerbe való integrálása, a finanszírozási kérdés és a területtel kapcsolatos egyetemi szabályzatok. E kutató munka alapján körvonalazódtak a Szent István Egyetem számára leginkább hasznosítható külső ötletek.

A kapcsolatfelvétel és szakmai tapasztalatcsere a kari képviselőkkel, TDK elnökökkel, titkárokkal, doktori iskolák vezetőivel, titkáraival, illetve a korábban hasonló területen tevékenykedő kollégákkal szintén sokat segített a keretrendszer felállításában.

A tehetséggondozási tevékenység első kézzelfogható eredménye a doktori adatok nyilvántartási rendszerének megalkotása lesz. A rendszer használhatóságát nagymértékben megnöveli két másik adatbázissal való összekapcsolódás lehetősége: a NEPTUN rendszerrel és az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) rendszerrel.

Szintén folyamatban van a TDK hallgatók PhD képzéshez igazodó tudományágak szerinti központi nyilvántartás adatbázisának kialakítása.